Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kannuksen Internet-julkaisu

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kannus10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kannus10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 22.03.2023/Pykälä 23


Kaukasennevan laajennus OAS 21.02.2023

 

 

Kannuksen kaupungin Kaukasen laajennus tuulipuiston osayleiskaava

 

Teknisten palveluiden lautakunta 15.12.2021 § 62 

 

 

Valmistelija: työpäällikkö Matti Salmela

Puhuri Oy suunnittelee Kaukasennevan alueelle tuulivoimapuiston laajennusta. Puhuri Oy on neuvotellut yksityisten maanomistajien kanssa alueelle maankäyttösopimuksia. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle rakennettaisiin maksimissaan 15 tuulivoimalaa käsittävä tuulipuisto.

 

Hankealue on osittain rajanaapurina Kaukasennevan ensimmäisen tuulivoimaosayleiskaavan kanssa, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016 § 26.

Puhuri Oy on esittänyt Kannuksen kaupungille:
1. kaupunki käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain 44 § ja 77 §:n mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella,

2. kaavanlaatimissopimuksen laatimista

3. FCG Finnish Consulting Group Ou toimii kaavakonsulttina.

Kaavoitusaloite sekä kaavanlaatimissopimusluonnos ovat oheismateriaaleina.
 

Työpäällikkö Teknisten palveluiden lautakunta päättää
1. käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Kaukasennevan laajennuksen osalta maankäyttö- ja rakennuslain 44 § ja 77 §:n mukaisesti,
2. hyväksyy teknisten palveluiden kanssa laaditun kaavanlaatimissopimuksen ja
3. hyväksyy FCG Finnish Consulting Group Oy:n kaavanlaatijaksi.

 

Päätös 

Kaupunginhallituksen edustaja Timo Pajala poistui kokouksesta intressijäävinä päätöksen teon ajaksi.

Teknisten palveluiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä työpäällikön ehdotuksen asiassa.

 

 

Teknisten palveluiden lautakunta 22.03.2023 § 23  

253/10.02.02/2021  

 

FCG Finnish Consultin Group Oy on valmistellut hankkeelle osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on oheismateriaalina.

 

Työpäällikkö Teknisten palveluiden lautakunta päättää kuuluttaa kaavoituksen  vireilletulosta, hyväksyä laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen yleisesti nähtäville.

 

Päätös 

Kaupunginhallituksen edustaja Timo Pajala poistui kokouksesta intressijäävinä päätöksen teon ajaksi.

Teknisten palveluiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä työpäällikön ehdotuksen asiassa.