Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kannuksen Internet-julkaisu

RSS-linkki

https://kannus10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/23

  

  Kuulutus

  18.4.2024

 

KUULUTUS

 

Hallintolain mukaisesti kuulutetaan seuraavasta vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta (maa-aineslaki 4 §):  

 

 

Hakija: Metsäyhtymä Mikko ja Matias Välikangas

  

Ottamisalue: Suunniteltu ottamisalue sijoittuu Kannuksen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Pieti (217-402-10-20) määräalalle. Ottamisalueen pinta-ala on 1,3 ha.

 

Toimenpiteet: Soran ja hiekan otto.

 

Otettava kokonaismäärä: 90 000 m3ktr.

 

Ottamisaika: 10 vuotta.

 

Vuotuinen otto: 9 000 m3ktr.

 

 

 

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen:

 

Tämä kuulutus on julkaistu Kannuksen kaupungin verkkosivuilla 18.4.2024.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

 

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 18.4. - 27.5.2024 välisen ajan Kannuksen kaupungin verkkosivuilla (Kuulutukset ja ilmoitukset).  

 

 

Muistutukset ja mielipiteet:

 

Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 27.5.2024, osoitteeseen Kannuksen kaupunki, Ympäristösihteeri, PL 42, 69101 Kannus tai sähköisesti osoitteeseen ymparistotarkastaja@kannus.fi.

 

 

Kannuksessa, 17. huhtikuuta 2024.

 

 

Samuli Riihijärvi 

ympäristösihteeri

 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

  

Julkaistu: 18.04.2024Lisätietoja Kannuksen kaupunginviraston neuvonta
sähköposti: kannus.kaupunki@kannus.fi
vaihde: 06 8745 111