Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kannuksen Internet-julkaisu

RSS-linkki

https://kannus10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/34

  Päätöksestä

  tiedottaminen (YSL 85 §)

  22.5.2024              

 

    

 

Kuulutus

Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antanut päätöksen Ideaali ilmiö Oy:n ilmoituksesta (YSL 118 §), joka koskee melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa (ulkoilmakonsertit Kannuksessa osoitteessa Valtakatu 21, kiinteistöllä 217-404-36-35). Ulkoilmakonsertit järjestetään 1.6.2024 klo 18.00-00.00, 8.6.2024 klo 18.00-00.00, 14.6.2024 klo 18.00-00.00, 20.6.2024 klo 18.00-00.00, 6.7.2024 klo 18.00-00.00 ja 17.8.2024 klo 18.00-00.00.

Tämä kuulutus on julkaistu Kannuksen kaupungin verkkosivuilla 22.5.2024 Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen antopäivä on 21.5.2023.

Päätös on nähtävillä 21.5.2024-28.6.2024 välisenä aikana Kannuksen kaupungin verkkosivuilla.

Tämä kuulutus pidetään 28.6 2024 virka-ajan päättymiseen saakka Kannuksen kaupungin verkkosivuilla.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 26.6.2024.

Muutosta saavat hakea ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusoikeus ilmenee yksityiskohtaisemmin päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.


Kannuksessa, 22.toukokuuta 2024.

 

 

Kannuksen kaupunki

Tekniset palvelut

 

 Samuli Riihijärvi

 ympäristösihteeri

  

Julkaistu: 22.05.2024


Lisätietoja Kannuksen kaupunginviraston neuvonta
sähköposti: kannus.kaupunki@kannus.fi
vaihde: 06 8745 111