Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kannuksen Internet-julkaisu

RSS-linkki

https://kannus10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/33

KANNUS  Julkipanoilmoitus

Rakennusvalvonta 17.05.2024 Sivu 1

 

 

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 20.05.2024:

 

 

 

§

Tunnus/Rakennuslupa

 

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

23

Myönnetty

24-0024-R

217-403-0008-0049

Himangantie 684, 69100 KANNUS

 

 

Rakennuslupa

Talousrakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen samalle paikalle.

 

 

 

24

Myönnetty

24-0025-MAI

217-404-0005-0061

Valtakatu 51, 69100 KANNUS

 

 

Maisematyölupa

Vanha huonokuntoinen kuusiaita poistetaan ja tilalle istutetaan uusi kuusiaita.

 

 

 

 

Edellä listattujen päätösten päätöspäivä on 16.05.2024.

 

 

 

 


Allekirjoittaja Timo Himanka
 Rakennustarkastaja
 

 

 

OIKAISUVAATIMUS

  

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisten palveluiden lautakunnan käsiteltäväksi.

 

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

 

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.

 

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimuskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon muutoksen hakija haluaa vedota.

 

Oikaisuvaatimus osoitetaan teknisten palveluiden lautakunnalle ja toimitetaan kaupungin rakennustarkastajalle.

 

Osoite:

Teknisten palveluiden lautakunta

PL 42

69101  KANNUS

kannus.kaupunki@kannus.fi

 

 

 

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 17.05.2024-03.06.2024

 

 

Ilmoitustaulun hoitaja _______________________________

 

 

 

Julkaistu: 17.05.2024


Lisätietoja Kannuksen kaupunginviraston neuvonta
sähköposti: kannus.kaupunki@kannus.fi
vaihde: 06 8745 111