Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kannuksen Internet-julkaisu

RSS-linkki

https://kannus10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/30

  Päätöksestä

  tiedottaminen (YSL 85 §)

  8.5.2024              

 

    

 

Kuulutus

Kannuksen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antanut päätöksen Pohjan Taimi Oy:n jättämästä ympäristölupahakemuksesta. Päätös koskee metsätaimitarhan toimintaan liittyvän polttoaineen varastointi- ja tankkauspaikan sijoittamista pohjavesialueelle. Kannuksen kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Hietakangas (217-409-232-39).

Tämä kuulutus on julkaistu Kannuksen kaupungin verkkosivuilla 8.5.2024. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen antopäivä on 7.5.2024.

Päätös on nähtävillä 8.5.-14.6.2024 välisenä aikana Kannuksen kaupungin verkkosivuilla.

Tämä kuulutus pidetään 14.6.2024 virka-ajan päättymiseen saakka Kannuksen kaupungin verkkosivuilla.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 14.6.2024.

Muutosta saavat hakea ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusoikeus ilmenee yksityiskohtaisemmin lupapäätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

 

Kannuksessa, 8.toukokuuta 2024.

 

 

KANNUKSEN KAUPUNKI

Tekniset palvelut

 

 Samuli Riihijärvi

 ympäristösihteeri

 

 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

  

Julkaistu: 08.05.2024


Lisätietoja Kannuksen kaupunginviraston neuvonta
sähköposti: kannus.kaupunki@kannus.fi
vaihde: 06 8745 111