Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kannuksen Internet-julkaisu

RSS-linkki

https://kannus10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/10

Kuulutus / Rakennusjärjestyksen uusimisen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo (MRL 63 §)

Kannuksen kaupungin teknisten palveluiden lautakunta on kokouksessaan 7.2.2024 § 9 tehnyt päätöksen Kannuksen kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamisesta sekä päättänyt asettaa rakennusjärjestyksen uusimista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Rakennusjärjestyksen uudistamistyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL § 63:n mukaisesti nähtävillä 9.2.2024 alkaen koko uusimistyön ajan kaupungin verkkosivuilla ja teknisten palveluiden osastolla.

Rakennusjärjestyksen laatimisessa osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Kannuksen kaupunki, teknisten palveluiden lautakunta, Kirjaamo, Asematie 1, 69100 Kannus tai sähköpostilla kannus.kaupunki@kannus.fi.

Lisätietoja asiassa antaa rakennustarkastaja Timo Himanka p. 0444745255 tai sähköposti timo.himanka@kannus.fi.

Julkaistu: 09.02.2024Lisätietoja Kannuksen kaupunginviraston neuvonta
sähköposti: kannus.kaupunki@kannus.fi
vaihde: 06 8745 111